Παράσταση Διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου για τα κενά σχολεία