Παρεμβάσεις της Π.Ε. Καβάλας στην Άσπρο Άμμο με κυρίαρχο στόχο την οδική ασφάλεια