Παιδιά που φοιτούν στο “Σχολείο του Δάσους” μιλούν στον Alpha