Πέφτει το επίπεδο ανοσίας, πότε αναμένονται αποφάσεις για την τρίτη δόση