Πολλά τα παράπονα των πολιτών της Καβάλας για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος