Πρόβλημα με εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Αμερ. Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα