Προβληματισμένη η εκπαιδευτική κοινότητα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία