Σε ετοιμότητα η Π.Υ του Νομού Καβάλας για πυρκαγίες σε δασικές εκτάσεις