Σε λιγότερο από μία εβδομάδα ολοκληρώνεται το έργο στον δρόμο της ΜΟΜΑ