Σε μερικό έλεγχο φωτιά σε αποθήκη εύφλεκτων υλικών στις Σέρρες