Συνάντηση των κατοίκων της Παναγίας με τους φορείς του Δήμου Καβάλας για την ελεγχόμενη στάθμευση