Συνέλευση με τους αρμόδιους φορείς και το ΤΟΕΒ πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Νέστου