Στέφανος Καραβίδας, Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το Rafale από F-16