Στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων δικηγόροι και λογιστές