Τα σχέδια εκκένωσης κοινοτήτων σε περιπτώσεις πυρκαγιών-πλημμύρων