Τέλος του 2021-Αρχές 2022 ξεκινά πιλοτικά η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αλεξανδρούπολης