Τείχος του Βερολίνου: Εξήντα χρόνια μετά την οικοδόμηση του «τείχους της ντροπής»…