Την τιμητική τους είχαν σήμερα οι παραλίες και οι εκδρομικοί χώροι