Τσεχία: Αποζημιώσεις σε γυναίκες Ρομά που στειρώθηκαν παρά την θέληση τους …