11η Σεπτεμβρίου – 20 χρόνια μετά: Είναι ο κόσμος πιο ασφαλής;