17Χρόνος μαθητής τραυματίστηκε με κροτίδα στο μάτι