1η Οκτωβρίου η πρώτη εκδήλωση της ΔΕΔΑ στην Καβάλα