Αυστηρότερος έλεγχος κατα την είσοδο στο δικαστικό μέγαρο Καβάλας