Αυθόρμητη απεργία στη Αγγλική Σχολή-Σε διαθεσιμότητα πρόεδρος συντεχνίας