Αυξήθηκε το κόστος ζωής, πως τα βγάζουν πέρα οι καταναλωτές