Άγριος καυγάς: «Υμνητές Γρίβα»-«Επί Χριστόφια, διώχθηκαν εκπαιδευτικοί»