Αναφορές για έλλειψη καθαριότητας στα σχολεία | Στόχος η επιστροφή στην δια ζώσης διδασκαλία