Αναστασιάδης για κυπριακό και πρόταση για επιστροφή στο σύνταγμα ’60