Αναστατωμένος ο γεωργικός κόσμος, πετούν τόνους κολοκάσι σε χωματερές