Ανεξαρτητοποιήθηκε από την “Περιφερειακή Σύνθεση” ο Μιχάλης Αμοιρίδης