Άγγελος Συρίγος, Δεν φοβάμαι ένα προσφυγικό κύμα σαν του 2015. Έγιναν πολλά λάθη τότε