‘Αγγελος Συρίγος, Η Γερμανική πολιτική δεν αλλάζει πολύ ανεξάρτητα από την Κυβέρνηση