Άγγελος Συρίγος, Σαφές μήνυμα στην Τουρκία η Ελληνογαλλική συμφωνία. Θα μας αντιμετωπίσεις μαζί