Ανησυχία στον κλάδο της εστίασης με την εφαρμογη των νεων μέτρων στις 13 Σεπτεμβριου