Ανησυχούν οι ειδικοί για τη συνύπαρξη των μεταλλάξεων “Δέλτα” και “Mu”