Άνοιξε τις πύλες της παρουσία Πρωθυπουργού η Δ.Ε.Θ