Άντρας αγνοούνταν για 5 ώρες ανοιχτά της Θάσου και βρέθηκε στην Θασοπούλα