Απόδειξη ισχυρής συμμαχίας Ελλάδας – Γαλλίας τα πλοία & τα Rafale