Αρχιεπίσκοπος: Δεν θα πληρωθούν κληρικοί που παρασέρνουν τον κόσμο στο θέμα του εμβολιασμού