Αρχίζει και γίνεται δύσκολη η κατάσταση στα Νοσοκομεία της ΑΜ-Θ