Αρχίζουν και πιέζονται τα Νοσοκομεία της ΑΜ-Θ και των Σερρών