Χ. Σταϊκούρας | Επιπλέον παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης της κοινωνίας