Χ. Στυλιανίδης: «Αποδέχτηκα τη θέση με πλήρη συναίσθηση των προκλήσεων και προσδοκιών»…