Χαμόγελα αισιοδοξίας για την πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού