Δ/ντης ΟΑΥ για καταγγελία σε βάρος γιατρού για χειρουργείο που δεν έκανε ποτέ