ΔΕΘ 2021 | Με απόλυτη επιτυχία η συμμετοχή των Επιμελητηρίων ΑΜΘ