Δικηγόρος Έφης Κακαράτζουλα: Δεν θα κάνουμε τηλεδίκη, θα μιλάμε μόνο στο δικαστήριο