Δήμαρχος Ιδαλίου για εργοστάσιο ασφαλτικών και άνοιγμα σχολείων