Δημήτρης Κούβελας: Μου αφαιρούν καθήκοντα λόγω της στάσης μου. Δολοφονία χαρακτήρα μου με ψεύδη