Δίπλαρος και Κουκουμάς για τους τρεις Καμερουνέζους στο Λήδρα Πάλας